Maanstraat 34, 9300 Aalst

0470 70 63 11

Waarvoor kan u bij ons terecht?

Bij ‘Naar De Maan’ trachten we met twee therapeuten een zo breed mogelijk aanbod te bieden.

Kris is er om de kinderen en jongeren bij te staan. Daarnaast gaat hij ook bij gezinssystemen de relationele
patronen na. Dit kunnen volledige gezinnen zijn maar ook bijvoorbeeld ouder-kind, broers en/of zussen, of individuele gezinsleden.

Olivier is er voor de volwassenen met individuele vraagstukken.
Specifiek richt hij zich op volwassenen die kampen met allerhande onverwerkte levenservaringen.

Hoewel we elk een verschillend aanbod bieden, zijn we allen gebonden door het Contextuele gedachtegoed van Dr. Prof. Nagy. Dit betekent dat we elk individu trachten te zien in diens unieke context, met z’n unieke identiteit. We trachten tegelijkertijd iedereen te zien als ‘construct’ van zijn of haar levenswandel met inbegrip van de kindertijd en de bredere familiegeschiedenis.