Maanstraat 34, 9300 Aalst

0470 70 63 11

Contextuele Therapie

Contextuele therapie  is een specifieke vorm van psychotherapie en gaat zowel over individuele therapie, relatietherapie als over gezinstherapie.
De nadruk ligt op interacties en de context. De systeemtherapie gaat ervan uit dat je bent wie je bent door je omgeving, door de systemen waar je deel van uit maakt(e). De belangrijkste systemen zijn je gezin van herkomst en je huidige relaties, zij spelen een belangrijke rol in je leven.

Er is namelijk sprake van een continue, wederzijdse beïnvloeding. Wat we doen, denken, voelen of verwachten wordt meebepaald in de interacties die we hebben met belangrijke personen. Tijdens de sessies bekijken we samen hoe jouw/jullie interacties verlopen, zowel de interacties die moeilijk verlopen als die dat goed verlopen. We bekijken samen jullie/jouw krachten en waar ondersteuning nodig is.

Vanuit onze overtuiging dat we best zoveel als mogelijk met het volledige gezin werken, bieden wij ook co-therapie aan. In deze vorm gaan de kinderen op gesprek bij Kris, terwijl de ouders tegelijkertijd een gesprek hebben bij Olivier. Op deze manier trachten we een ondersteuning te bieden die alle betrokkenen zoveel als mogelijk betrekt. Deze co-therapie hanteren we zowel wanneer de ouders zich alleen aanmelden (bv. Relatie- of individuele problemen) als wanneer een kind of jongere wordt aangemeld.

De problemen of zorgen bij een deel van het gezin kunnen namelijk ook impact hebben op de andere gezinsleden. Maar ook naast de vorm van co-therapie kunnen andere personen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de gesprekken.In de eerste gesprekken, waarbij we zoveel mogelijk gezinsleden betrekken, klaren we de zorgen en problemen uit en bespreken we samen hoe de verdere therapie zal vorm krijgen.

De therapie gebeurt meestal in gespreksvorm, maar er kan ook gebruik gemaakt worden van andere methodieken (genogram, poppen, tekeningen). Vooral bij kinderen worden verschillende spelvormen en creatieve materialen gebruikt. Bij kinderen trachten we een taal te zoeken die het beste bij hen aansluit (spel, poppen, rollenspelen, knutselen,…). Hoe de therapie er concreet uit ziet (wie sluit aan? Welke methodieken? Wat is de frequentie van de gesprekken?) is afhankelijk van cliënt tot cliënt.