Maanstraat 34, 9300 Aalst

0470 70 63 11

Olivier

Klinisch Psycholoog (VUB)

EMDR practitioner (Integrativa, i.o.)

Contextueel counselor (Balans)

Als werkwijze combineer ik de methodiek EMDR met het contextueel denken. Mijn speciale aandacht gaat naar mensen met onverwerkte levensgebeurtenissen.

Je zou kunnen spreken van trauma’s, maar dan in z’n brede betekenis. Wanneer bijvoorbeeld een ouder op regelmatige basis afwijzende boodschappen geeft aan een kind kun je ook spreken van een traumatische levenservaring.
Als gevolg hiervan zou hij of zij later een laag zelfbeeld,
faalangst of een overgevoeligheid voor afwijzing kunnen kennen
in de volwassenheid.

Op deze manier kampen zeer veel mensen met allerhande onverwerkte zaken waar ze vandaag de gevolgen van dragen. Deze mensen zou ik willen helpen zoeken naar nieuwe perspectieven, in het opnieuw zichtbaar krijgen van hun krachten en in het heruitvinden van hun identiteit.
Hun aanwezige emoties (angst, kwaadheid of verdriet) tracht ik met EMDR te verminderen/verwerken en vervangen
door rust en zelfvertrouwen.

Op deze manier tracht ik zowel het denken als het voelen aan te pakken. Beiden gaan namelijk niet altijd hand in hand. Iemand kan bijvoorbeeld beseffen dat hij of zij veel potentieel heeft en zich tegelijkertijd minderwaardig voelen.

Naast mijn activiteit als Psycholoog doceer ik nog systemisch werken en contextueel denken in Gent.

 

Eva

Klinisch orthopedagoog (UGent)

Bachelor psychologie (VUB)

Gezinscounselor (Balans)

Systeemtherapeut (UGent, i.o.)

Vooraleerst wil ik de mensen leren kennen met oog en respect voor hun eigen verhaal, hun persoonlijke geschiedenis en hun familiale achtergrond.

Het is mijn bedoeling om in relaties en gezinnen interactiepatronen te herkennen en te gaan herschrijven waar nodig. Ik tracht samen met de mensen verder te kijken dan de problemen, opnieuw de mooie momenten helder te krijgen en opnieuw op zoek te gaan naar wat mensen echt verbindt.

In mijn sessies tracht ik de inzichten
van EFT (emotionally focused therapy) te integreren. Deze stelt dat iedereen op zijn eigen manier op zoek is naar liefde en verbondenheid, maar deze verschillende manieren niet altijd makkelijk met elkaar verzoenbaar zijn.
Het komt erop aan elkaar hierin te vinden om op een stabiele manier te kunnen samenleven

Het opvoeden van kinderen kan naast een voldoening gevende ook een stresserende activiteit zijn, zeker wanneer visies over opvoeding tussen de ouders uiteen liggen.

Ook hier wil ik vanuit mijn rol als orthopedagoog samen met de mensen nadenken over hoe we visies met elkaar kunnen verzoenen en over wat het beste is voor het kind.

Daarnaast ben ik werkend in
Centrum Geestelijke Gezondheid te Brussel.

 

Kris

Graduaat Orthopedagodie (HoGent)

Contextueel therapeut (Balans)

Al meer dan 20 jaar jaren loop ik professioneel mee in de brede sociale sector zoals de Bijzondere Jeugdzorg, de Geestelijke Gezondheidszorg en het VAPH. In elk werkveld wil ik steeds met
de cliënt en zijn hulpvraag als uitgangspunt proberen werken
naar efficiënte en doelgerichte oplossingen.

Een hulpverlener is niet iemand die pasklare oplossingen aanbiedt, maar iemand die mee met de cliënt in een verhaal stapt waarin
de krachten en competenties van de persoon centraal staan.
Soms is het in gezinnen of andere systemen moeilijk geworden
om van onszelf of de ander deze krachten en competenties
te blijven herkennen, hier wil ik mijn steentje in bijdragen.

Om een positief proces te bekomen maak ik gebruik van spelmateriaal, tekeningen, Duplo, edm. Ook communicatie staat bij mij centraal. Kinderen en ouders (opnieuw) leren communiceren is iets waar ik veel belang aan hecht.

Je kan bij mij voornamelijk terecht voor gezinsgesprekken en oudergesprekken. Pubers en jongvolwassenen kunnen ook individueel bij mij terecht met hun frustraties en verzuchtingen.
Ik zal iedereen aanspreken vanuit hun krachten en hulpbronnen die kunnen bijdragen tot het ‘succesje van de dag’ of een moment van geluk en hoop.